Müze ve Araştırma Merkezi

 

2006 yılında Zeugma yakınındaki büyük bir arazi, burada bir Zeugma Ören Yeri Müzesi yapılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edilmiştir. Kazı Başkanlığı bu arazide yapılması düşünülen müze yapısı için bir avan proje geliştirmiştir. Müze yapısı, bir araştırma restorasyon ve konservasyon merkezi şeklinde planlanmış aynı zamanda kazı evi de bu kompleks içinde düşünülmüştür. Yapı antik kent ile ilişki içinde konumlandırılmış ve antik kentin "Arkeolojik Park" haline dönüşmesiyle yöreye gelecek ziyaretçileri, Zeugma'nın buluntuları ile bütünleştirecek tarzda tasarlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avan projesi TRafo Mimarlar (İstanbul, Türkiye) tarafından hazırlanmıştır.